Anàlisis aliments

 • Anàlisis fisico-químics
 • Anàlisis microbiològics
 • Anàlisis de vida útil
 • Anàlisis nutricional i toxicitat.
 • Formació de manipuladors d’aliments

Anàlisis Aliments

R.D. 2207/1995. Normes d’higiene relatives als productes alimentaris.

R.D. 3484/2000. Normes d’higiene per a l’elaboració, distribució i comerç de menjars preparats.

R.D. 202/2000. Normes relatives als manipuladors d’aliments.

Per tal de garantir la seguretat alimentaria cal analitzar i conèixer si els aliments destinats al consum compleixen els requisits marcats per la legislació i avaluar la correcta manipulació per evitar possibles riscos sanitaris con les afectacions toxiinfeccioses.

Us oferim

Les anàlisis cobreixen totes les fases de la producció alimentaria: matèries primeres, elaboració i producte acabat:


 • Anàlisi microbiològic de menjars preparats, matèria primera, productes elaborats i productes no elaborats (R.D. 3484/2000).
 • Anàlisis Físico-químics (R.D. 3484/2000).
 • Control higienicsanitari de manipuladors (R.D. 202/2000).
 • Elaboració i seguiment de APPCC (R.D. 2207/1995).

Anàlisis nuticional

Tots el aliments i begudes no alcohòliques que s’ofereixen envasats han d’estar etiquetats amb la corresponent informació nutricional pel consumidor.


Estudis de vida útil dels aliments

La vida útil d’un aliment és el període que estableix la pròpia empresa elaboradora per garantir la estabilitat del producte des de el punt de vista microbiològic i de manteniment de les seves característiques pròpies.
La normativa vigent relativa a l’etiquetat i presentació dels productes alimentaris obliga a incloure informació sobre la vida útil del producte, així és determina el període de duració mínim, també anomenat consum preferent o data de caducitat.

arrow

Avantatges

 • Termini d’entrega de resultats analítics reduïts.
 • Sistemes exclusiu d’envasos especialment adaptats per la correcta presa de mostres i adequada conservació, que minimitza la manipulació tan en la toma de mostres com el processament en el laboratori.
 • Presa de mostres acreditada, realitzada per personal qualificat.
 • Resultats analítics en format web disponibles en el mateix moment de la seva validació.
 • Alerta immediata en cas de resultats no conformes.
 • Assessorament que garanteix el compliment de la normativa aplicable, així com l’entrega d’informes finals en els òrgans administratius.

Política de privacitat

1. Regulacions legals

RGPD (Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques

LOPD (Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, conegut com el Reglament de desenvolupament de la LOPD)

2. Enviament i registre de dades de caràcter personal.

A efectes del previst en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, Industrial Lab. R.Reig, amb NIF: B64083306, informa l'Usuari de què és titular d'un fitxer de dades de caràcter personal inscrit davant el R.G.P.D. (Registre General de Protecció de Dades), en els que les seves dades queden incorporades i són tractats per tal de prestar-te els serveis sol·licitats i enviar-te la informació sobre serveis i productes que puguin ser del teu interès.

L'enviament de dades de caràcter personal és obligatòria per contactar i realitzar operacions comercials amb Industrial Lab. R.Reig. Així mateix, el no facilitar les dades personals sol·licitades o el no acceptar la present política de protecció de dades suposa la impossibilitat de processar les sol·licituds realitzades en aquest web.

3. Informació personal que recull aquesta web

Quan un usuari es connecta amb aquest web al enviar un correu al titular, realitzan alguna contractació de serveis o formació, està facilitant informació de caràcter personal de la que és responsable Industrial Lab. R.Reig.

Aquesta informació pot incloure la teva adreça, nom, adreça física, adreça de correu electrònic, número de telèfon i una altra informació demogràfica. En facilitar aquesta informació, l'usuari dóna el seu consentiment perquè la seva informació sigui recopilada, utilitzada, gestionada, i emmagatzemat per Industrial Lab. R.Reig, solament com es descriu en l'Avís Legal i la present Política de Privacitat.

4. Serveis de tercers que utilitza aquest web.

Proveïdor d'e-mail Màrqueting: Mailchimp.
Els usuaris podran donar-se de baixa en qualsevol moment dels serveis prestats per Industrial Lab. R.Reig la mateixa Newsletter.
Google Analytics.

En compliment de la normativa vigent sobre protecció de dades de caràcter personal, tant en subscriure's a aquest web com en enviar un missatge mitjançant el formulari, l'usuari consent:

1- El tractament de les seves dades personals de conformitat amb les seves polítiques de privacitat.

2- L'accés d'Industrial Lab. R.Reig a les dades que necessiti l'usuari aportar bé per a la subscripció a la newsletter o bé per realitzar i/o rebre missatges en el formulari de contacte.

En correspondència amb l'establert en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, les dades personals que l'usuari enviï mitjançant aquest web seran incorporats a un Fitxer d'USUARIS DEL WEB titularitat de Industrial Lab. R.Reig amb domicili a Garcilaso 4 08201 Sabadell. Aquests fitxers tenen implementades totes les mesures tècniques i organitzatives de seguretat establertes en el Reial Decret 1720/2007, de desenvolupament de la LOPD.

Industrial Lab. R.Reig no ven, lloga ni cedeix dades de caràcter personal que puguin identificar l'usuari, ni ho farà en el futur, a tercers sense el consentiment previ. Sempre es realitzarà amb els més estrictes estàndards de seguretat.

5. Exactitud i veracitat de les dades

L'usuari és l'únic responsable de la veracitat i correcció de les dades que remeti analisisreig.cat exonerant al Prestador de qualsevol responsabilitat sobre això. Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l'exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-los degudament actualitzats. L'usuari accepta proporcionar informació completa i correcta en el formulari de contacte o subscripció.

6. Exercici dels drets d'accés, rectificació, cancel·lació o oposició.

Els drets dels Usuaris són els següents:

Dret a preguntar quines dades personals varem emmagatzemar sobre l'Usuari en qualsevol moment.

Dret a demanar-nos que actualitzem o corregim de forma gratuïta dades incorrectes o desfasats que emmagatzemem sobre l'Usuari.

Dret a donar-se de baixa de qualsevol comunicació de màrqueting que puguem enviar-li a l'Usuari.

L'usuari podrà dirigir les seves comunicacions i exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant correu postal a Garcilaso 4 08201 Sabadell, o al correu electrònic: info@analisisreig.cat junt amb prova vàlida en dret, com fotocopia del D.N.I. o equivalent, indicant en l'assumpte "PROTECCIÓ DE DADES".

7. Acceptació i consentiment.

L'Usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint el seu tractament per part d'Industrial Lab. R.Reig en la forma i per a les finalitats indicades en l'avís legal.

8. Canvis en la present política de privacitat.

Industrial Lab. R.Reig es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials així com a pràctiques de la indústria. En els mencionats supòsits, el Prestador anunciarà en aquesta pàgina els canvis introduïts amb raonable antelació a la seva posada en pràctica.

×