AVIS LEGAL GENERAL

1. Propietat intel·lectual del web .

Tots els drets de propietat intel·lectual del contingut d'aquesta pàgina web, el seu disseny gràfic i els seus codis font, són titularitat exclusiva d'Industrial Lab R. Reig amb domicili social a Garcilaso, 4, 08201 Sabadell C.I.F.: B64083306, corresponent-nos l'exercici exclusiu dels drets de la seva explotació.

Per tant queda prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, total o parcial, sense l'autorització expressa d'Industrial Lab R. Reig. Igualment, totes les firmes, marques o signes diferents de qualsevol classe continguts en aquest web seu estan protegits per llei.

2. Contingut del web i enllaços.

A Industrial Lab R. Reig no ens responsabilitzem del mal ús que es realitzi dels continguts de la nostra pàgina web, estant exclusiva responsabilitat de la persona que accedeix a ells o els utilitza. Tampoc assumim cap responsabilitat per la informació continguda en les pàgines web de tercers a les quals es pugui accedir per enllaços o cercadors des de la pàgina www.analisisreig.cat

3. Intercanvi o difusió d'informació.

Industrial Lab R. Reig declina tota responsabilitat que es derivi de l'intercanvi d'informació entre usuaris mitjançant la seva pàgina web. Especialment no ens en fem responsables de l'ús que els menors puguin fer d'ella mateixa en el cas que els continguts què s'accedeixi puguin ferir la seva sensibilitat.

4. Actualització i modificació de la pàgina web.

Industrial Lab R. Reig es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda en el seu web, i la configuració o la seva presentació, en qualsevol moment, sense previ avís, i sense assumir cap responsabilitat per això.

5. Indicacions sobre aspectes tècnics.

A Industrial Lab R. Reig no assumim cap responsabilitat que es pugui derivar de problemes tècnics o fallides en els equips informàtics, no imputables a la nostra Societat, que es produeixin durant la connexió a la xarxa d'Internet, així com de danys que poguessin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control d'Industrial Lab R. Reig. També quedem exonerats de tota responsabilitat davant de possibles danys o perjudicis que pugui sofrir l'usuari com a conseqüència d'errors, defectes o omissions en la informació que facilitem quan procedeixi de fonts alienes a nosaltres.

6. Ús de cookies

Aquesta pàgina web pot utilitzar cookies. L'usuari té la possibilitat d'impedir la generació de cookies, marcant la corresponent opció de menú en el seu programa de navegació encara que si opta per desactivar l'ús de les cookies és possible que es vegi afectat el funcionament d'aquesta pàgina web.

Les cookies utilitzades pel lloc Web no proporcionen per si mateixes dades personals sobre els usuaris.

Industrial Lab R. utilitza cookies de Google Analytics per quantificar el nombre de visitants del lloc Web. Aquestes cookies permeten mesurar i analitzar la forma en la qual els usuaris naveguen pel Web. Amb aquesta informació millorem contínuament els nostres serveis.

7. Legislació i jurisdicció aplicables.

Amb caràcter general, les relacions amb els nostres clients, que es derivin de la prestació dels serveis continguts en el nostre web, estan sotmeses a la legislació i la jurisdicció espanyola. Els usuaris del nostre web són conscients de tot l'exposat i ho accepten voluntàriament.


Veure política de privacitat

Política de privacitat

1. Regulacions legals

RGPD (Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques

LOPD (Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, conegut com el Reglament de desenvolupament de la LOPD)

2. Enviament i registre de dades de caràcter personal.

A efectes del previst en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, Industrial Lab. R.Reig, amb NIF: B64083306, informa l'Usuari de què és titular d'un fitxer de dades de caràcter personal inscrit davant el R.G.P.D. (Registre General de Protecció de Dades), en els que les seves dades queden incorporades i són tractats per tal de prestar-te els serveis sol·licitats i enviar-te la informació sobre serveis i productes que puguin ser del teu interès.

L'enviament de dades de caràcter personal és obligatòria per contactar i realitzar operacions comercials amb Industrial Lab. R.Reig. Així mateix, el no facilitar les dades personals sol·licitades o el no acceptar la present política de protecció de dades suposa la impossibilitat de processar les sol·licituds realitzades en aquest web.

3. Informació personal que recull aquesta web

Quan un usuari es connecta amb aquest web al enviar un correu al titular, realitzan alguna contractació de serveis o formació, està facilitant informació de caràcter personal de la que és responsable Industrial Lab. R.Reig.

Aquesta informació pot incloure la teva adreça, nom, adreça física, adreça de correu electrònic, número de telèfon i una altra informació demogràfica. En facilitar aquesta informació, l'usuari dóna el seu consentiment perquè la seva informació sigui recopilada, utilitzada, gestionada, i emmagatzemat per Industrial Lab. R.Reig, solament com es descriu en l'Avís Legal i la present Política de Privacitat.

4. Serveis de tercers que utilitza aquest web.

Proveïdor d'e-mail Màrqueting: Mailchimp.
Els usuaris podran donar-se de baixa en qualsevol moment dels serveis prestats per Industrial Lab. R.Reig la mateixa Newsletter.
Google Analytics.

En compliment de la normativa vigent sobre protecció de dades de caràcter personal, tant en subscriure's a aquest web com en enviar un missatge mitjançant el formulari, l'usuari consent:

1- El tractament de les seves dades personals de conformitat amb les seves polítiques de privacitat.

2- L'accés d'Industrial Lab. R.Reig a les dades que necessiti l'usuari aportar bé per a la subscripció a la newsletter o bé per realitzar i/o rebre missatges en el formulari de contacte.

En correspondència amb l'establert en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, les dades personals que l'usuari enviï mitjançant aquest web seran incorporats a un Fitxer d'USUARIS DEL WEB titularitat de Industrial Lab. R.Reig amb domicili a Garcilaso 4 08201 Sabadell. Aquests fitxers tenen implementades totes les mesures tècniques i organitzatives de seguretat establertes en el Reial Decret 1720/2007, de desenvolupament de la LOPD.

Industrial Lab. R.Reig no ven, lloga ni cedeix dades de caràcter personal que puguin identificar l'usuari, ni ho farà en el futur, a tercers sense el consentiment previ. Sempre es realitzarà amb els més estrictes estàndards de seguretat.

5. Exactitud i veracitat de les dades

L'usuari és l'únic responsable de la veracitat i correcció de les dades que remeti analisisreig.cat exonerant al Prestador de qualsevol responsabilitat sobre això. Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l'exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-los degudament actualitzats. L'usuari accepta proporcionar informació completa i correcta en el formulari de contacte o subscripció.

6. Exercici dels drets d'accés, rectificació, cancel·lació o oposició.

Els drets dels Usuaris són els següents:

Dret a preguntar quines dades personals varem emmagatzemar sobre l'Usuari en qualsevol moment.

Dret a demanar-nos que actualitzem o corregim de forma gratuïta dades incorrectes o desfasats que emmagatzemem sobre l'Usuari.

Dret a donar-se de baixa de qualsevol comunicació de màrqueting que puguem enviar-li a l'Usuari.

L'usuari podrà dirigir les seves comunicacions i exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant correu postal a Garcilaso 4 08201 Sabadell, o al correu electrònic: info@analisisreig.cat junt amb prova vàlida en dret, com fotocopia del D.N.I. o equivalent, indicant en l'assumpte "PROTECCIÓ DE DADES".

7. Acceptació i consentiment.

L'Usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint el seu tractament per part d'Industrial Lab. R.Reig en la forma i per a les finalitats indicades en l'avís legal.

8. Canvis en la present política de privacitat.

Industrial Lab. R.Reig es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials així com a pràctiques de la indústria. En els mencionats supòsits, el Prestador anunciarà en aquesta pàgina els canvis introduïts amb raonable antelació a la seva posada en pràctica.

×