Industrial Lab. Història

El laboratori inicià les seves activitats empresarials l’any 1979 en les instal·lacions ubicades a la Via Massagué de Sabadell. Amb l’objectiu de donar resposta a les necessitats de les empreses, l’any 2010, el laboratori trasllada les seves activitats d’anàlisis d’aigües, aliments i medi ambient al carrer Garcilaso 4, amb instal•lacions totalment modernitzades i amb àrea de pàrking privat per a clients.

Som un laboratori de proximitat, amb més de 35 anys d’experiència en el sector. Per això, la nostra prioritat és oferir valor al client, mitjançant qualitat i compromís, i així afavorir-nos mútuament en un continu creixement.

Treballem conforme normativa internacional ISO 9001 des de l’any 2000, i estem acreditats per la rigorosa normativa ISO 17025 per assegurar la nostra competència tècnica. També treballem amb normes especifiques implicades en cada sector per garantir el rigor de la nostra feina. A més, el departament de consultoria dóna servei per implantació d’APPCC i assessorament en I+D+I a les empreses que ho requereixin.

Principis i valors

La missió del laboratori és fomentar la col•laboració amb els clients, l’adaptació a les noves necessitats i exigències de les empreses i l’actualització constant dels nostres serveis i competències.

Compromis

Estem compromesos amb la idea d’oferir un servei de qualitat integral. El nostre equip humà treballa per generar valors favorables tant per el progrés de la societat com pel futur de l’empresa.

Clients

Els clients són el nostre principal valor, per això l’atenció que se’ls dona és impecable, afavorint una relació més sensible als valors humans que als mercantils.

Motivació

Ens motiva el reconeixement tant individual com col•lectiu de la feina ben feta. La qualitat final és la suma de les tecnologies emprades i l’alta qualificació del nostre personal

Medi Ambient

Manifestem el nostre compromís en la protecció del medi ambient i treballem per que les nostres activitats siguin coherents amb aquest compromís.

arrow

Clients que confien en nosaltes

Més de 35 anys d'experiència ens avalen, i aquests són alguns dels clients que confien en els nostres serveis:

Administracions públiques i empreses de serveis

Bioseguridad Ambiental Control (BSA Control)

https://www.bsacontrol.com/

M3E2 Enginyeria Higiènic Sanitària

http://www.m3e2.com/

Servei d'Aigües de Barberà Empresa Municipal SA

https://www.sabemsa.es/

Alimentació i restauració

Altres empreses

Grifoll Print Promotions

https://grifoll.com/

BCN Trasvases, SL

https://www.bcntrasvases.com/

Centres esportius

Club Tennis Sabadell

https://cts.cat/

Centres sanitaris

Cosmètics i higiene

Empreses tecnològiques

Tecnoprocesos Control y Sistemas

https://www.tecnoprocesos.com/es/

Hull Pocket, SL

Rolen Technologies

https://www.rolentech.com/

Escoles i residències

Centre d'Estudis Grup Ramar

https://www.grupramar.com/

Hostal Residència Sans

https://www.hostalsans.com/

Política de privacitat

1. Regulacions legals

RGPD (Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques

LOPD (Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, conegut com el Reglament de desenvolupament de la LOPD)

2. Enviament i registre de dades de caràcter personal.

A efectes del previst en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, Industrial Lab. R.Reig, amb NIF: B64083306, informa l'Usuari de què és titular d'un fitxer de dades de caràcter personal inscrit davant el R.G.P.D. (Registre General de Protecció de Dades), en els que les seves dades queden incorporades i són tractats per tal de prestar-te els serveis sol·licitats i enviar-te la informació sobre serveis i productes que puguin ser del teu interès.

L'enviament de dades de caràcter personal és obligatòria per contactar i realitzar operacions comercials amb Industrial Lab. R.Reig. Així mateix, el no facilitar les dades personals sol·licitades o el no acceptar la present política de protecció de dades suposa la impossibilitat de processar les sol·licituds realitzades en aquest web.

3. Informació personal que recull aquesta web

Quan un usuari es connecta amb aquest web al enviar un correu al titular, realitzan alguna contractació de serveis o formació, està facilitant informació de caràcter personal de la que és responsable Industrial Lab. R.Reig.

Aquesta informació pot incloure la teva adreça, nom, adreça física, adreça de correu electrònic, número de telèfon i una altra informació demogràfica. En facilitar aquesta informació, l'usuari dóna el seu consentiment perquè la seva informació sigui recopilada, utilitzada, gestionada, i emmagatzemat per Industrial Lab. R.Reig, solament com es descriu en l'Avís Legal i la present Política de Privacitat.

4. Serveis de tercers que utilitza aquest web.

Proveïdor d'e-mail Màrqueting: Mailchimp.
Els usuaris podran donar-se de baixa en qualsevol moment dels serveis prestats per Industrial Lab. R.Reig la mateixa Newsletter.
Google Analytics.

En compliment de la normativa vigent sobre protecció de dades de caràcter personal, tant en subscriure's a aquest web com en enviar un missatge mitjançant el formulari, l'usuari consent:

1- El tractament de les seves dades personals de conformitat amb les seves polítiques de privacitat.

2- L'accés d'Industrial Lab. R.Reig a les dades que necessiti l'usuari aportar bé per a la subscripció a la newsletter o bé per realitzar i/o rebre missatges en el formulari de contacte.

En correspondència amb l'establert en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, les dades personals que l'usuari enviï mitjançant aquest web seran incorporats a un Fitxer d'USUARIS DEL WEB titularitat de Industrial Lab. R.Reig amb domicili a Garcilaso 4 08201 Sabadell. Aquests fitxers tenen implementades totes les mesures tècniques i organitzatives de seguretat establertes en el Reial Decret 1720/2007, de desenvolupament de la LOPD.

Industrial Lab. R.Reig no ven, lloga ni cedeix dades de caràcter personal que puguin identificar l'usuari, ni ho farà en el futur, a tercers sense el consentiment previ. Sempre es realitzarà amb els més estrictes estàndards de seguretat.

5. Exactitud i veracitat de les dades

L'usuari és l'únic responsable de la veracitat i correcció de les dades que remeti analisisreig.cat exonerant al Prestador de qualsevol responsabilitat sobre això. Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l'exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-los degudament actualitzats. L'usuari accepta proporcionar informació completa i correcta en el formulari de contacte o subscripció.

6. Exercici dels drets d'accés, rectificació, cancel·lació o oposició.

Els drets dels Usuaris són els següents:

Dret a preguntar quines dades personals varem emmagatzemar sobre l'Usuari en qualsevol moment.

Dret a demanar-nos que actualitzem o corregim de forma gratuïta dades incorrectes o desfasats que emmagatzemem sobre l'Usuari.

Dret a donar-se de baixa de qualsevol comunicació de màrqueting que puguem enviar-li a l'Usuari.

L'usuari podrà dirigir les seves comunicacions i exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant correu postal a Garcilaso 4 08201 Sabadell, o al correu electrònic: info@analisisreig.cat junt amb prova vàlida en dret, com fotocopia del D.N.I. o equivalent, indicant en l'assumpte "PROTECCIÓ DE DADES".

7. Acceptació i consentiment.

L'Usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint el seu tractament per part d'Industrial Lab. R.Reig en la forma i per a les finalitats indicades en l'avís legal.

8. Canvis en la present política de privacitat.

Industrial Lab. R.Reig es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials així com a pràctiques de la indústria. En els mencionats supòsits, el Prestador anunciarà en aquesta pàgina els canvis introduïts amb raonable antelació a la seva posada en pràctica.

×