Anàlisi de superfícies

A la hora d'adquirir o consumir un aliment l'usuari mostra interès per aquells microorganismes alterants, que són els que afecten a les característiques organolèptiques de l'aliment; i patògens, que són els causants de malalties i intoxicacions. Això és de gran importància per les indústries alimentàries que han de garantir la innocuïtat dels seus productes de cara al mercat i gràcies a l'anàlisi de superfícies podem assegurar la higiene dels elements que estan en contacte amb els aliments o les persones.
És necessari mantenir els nivells de contaminació microbiana dins els límits considerats acceptables, des del punt de vista higiènic-sanitari, en funció del risc que representa a l'entorn on es realitza una activitat en un lloc concret.


Els centres esportius i els hospitals són espais on es reuneixen un conjunt de característiques idònies pel creixement de fongs, bacteris i llevats i és molt important realitzar anàlisis de les superfícies de treball i instal·lacions (quiròfans, vestuaris, i àrees crítiques) per tal d'evitar contaminacions o infeccions.

Industrial Lab R.Reig ha obtingut aquest passat any 2021 la certificació segons UNE-EN ISO/IEC 17025:2017 en la presa de mostres puntuals pel recompte de microorganismes aerobis a 22ºC i de fongs a 25ºC en plaques de contacte.

Us oferim

  • Presa de mostres acreditades segons UNE-EN ISO IEC 17025/2017.
  • Anàlisi microbiològic de superfícies en centres esportius, hospitals, indústria alimentària i restauració.
  • Anàlisi microbiològic de superfícies en l’interior de climatitzadors i conductes d’aire.

Avantatges

Termini d'entrega de resultats analítics reduïts
Presa de mostres acreditada, realitzada per personal qualificat
Envasos i material adaptats per la correcta presa de mostres i la seva adequada conservació
Resultats analítics en format web disponibles en el mateix moment de la seva validació
Alerta immediata en cas de resultats no conformes
Assessorament i entrega d'informes finals en els òrgans administratius
Cistella de la compra