Anàlisi d'aigües potables de xarxa, naturals i d'equips de tractament

L'anàlisi d'aigua ens permet determinar si aquesta és apte pel consum humà o no a partir del seu anàlisi microbiològic i fisicoquímic. La normativa vigent en aquest àmbit fixa els llindars de tots els paràmetres que caracteritzen una mostra d'aigua i, a més, n'exigeix uns controls mínims obligatoris de la seva qualitat física, química i microbiològica. Les instal·lacions, per tant, han de complir els criteris sanitaris i alhora garantir la salubritat i qualitat del seu subministrament des de la captació fins a l’aixeta del consumidor per tal de protegir la salut de les persones

Us oferim

  • Anàlisi de control de potabilitat de l’aixeta de consumidor.
  • Anàlisi de control de potabilitat de la sortida ETAP i de dipòsit.
  • Anàlisi de control de potabilitat en Indústria Alimentària i Restauració.
  • Anàlisi de control de potabilitat completa.

Avantatges

Termini d'entrega de resultats analítics reduïts
Presa de mostres acreditada, realitzada per personal qualificat
Envasos i material adaptats per la correcta presa de mostres i la seva adequada conservació
Resultats analítics en format web disponibles en el mateix moment de la seva validació
Alerta immediata en cas de resultats no conformes
Assessorament i entrega d'informes finals en els òrgans administratius
Cistella de la compra