Anàlisi d'aigües de bany

Tot i que les aigües de les piscines, jacuzzis i spas provenen bàsicament de la xarxa urbana, la seva utilització produeix sovint alteracions que en alguns casos poden ser perjudicials per la salut. Tant la legislació estatal com l'autonòmica estableixen criteris tècnic-sanitaris de la qualitat de l'aigua i estableixen la obligatorietat mínima de realitzar un mostreig d'autocontrol periòdic de la qualitat de l'aigua en les instal·lacions de piscines públiques i privades, com per exemple: clubs esportius, hotels, comunitat de veïns, càmpings, escoles, jacuzzis, spas, etc. Analitzem aquestes aigües seguint els criteris de control establerts per tal de garantir el seu estat saludable i el correcte manteniment de les instal·lacions.
 

Us oferim

  • Anàlisi de paràmetres microbiològics, fisicoquímics i organolèptics establerts per les normes sanitàries aplicables a les piscines d’ús públic i privat.

Avantatges

Termini d'entrega de resultats analítics reduïts
Presa de mostres acreditada, realitzada per personal qualificat
Envasos i material adaptats per la correcta presa de mostres i la seva adequada conservació
Resultats analítics en format web disponibles en el mateix moment de la seva validació
Alerta immediata en cas de resultats no conformes

Assessorament i entrega d'informes finals en els òrgans administratius
Cistella de la compra