Política Mediambiental i d'Igualtat

La direcció del laboratori mediambiental Industrial Lab R. Reig, ha establert una política de Qualitat que és apropiada a l’entorn i al context de la Organització i proporciona un marc de referència per l’establiment dels objectius. Té implantat un Sistema de Qualitat conforme a la Norma UNE-EN-ISO 9001 i la Norma UNE-EN-ISO 17025 com a eina bàsica per a una millora contínua.

Així mateix, la direcció de Industrial Lab R. Reig manifesta el seu compromís per la protecció del Medi Ambient i ha posat en marxa tots els recursos necessaris per garantir que els serveis prestats són respectuosos amb el medi ambient i compleixen amb tota la reglamentació que se’ls hi pugui aplicar.

Per últim, la direcció vol expressar públicament el seu decidit i ferm compromís en la promoció del Principi d’Igualtat d’Oportunitats, tenint en compte totes les iniciatives i accions que afavoreixen la seva vigència.

La direcció i el personal és plenament conscient de la importància d’aquests compromisos i per aquest motiu es compromet a revisar anualment tots els principis que els regeixen.

Aquests principis són:

  • La Qualitat dels treballs és l’element vertebrador i una tasca comuna de tot el personal de la nostra organització de manera que d’ella en depenen totes les decisions preses.
  • Compliment dels requisits d’Imparcialitat i Confidencialitat establerts així com dels requisits i expectatives del Client.
  • Reduir l’impacte ambiental de les nostres activitats i augmentar l’impacte positiu del nostre servei, enfocant-les cap a un desenvolupament sostenible.
  • Conèixer i adoptar les noves tecnologies i els procediments més adequats per a la millora del comportament mediambiental.
  • Potenciar la participació dels Proveïdors en la consecució dels objectius de Qualitat i mediambientals.
  • Integrar la perspectiva de gènere en la gestió de l’empresa, adoptant mesures adreçades a evitar qualsevol tipus de discriminació laboral.
  • Fomentar la participació tant de dones com de homes en una perspectiva d’igualtat i respecte, comptant amb les mateixes oportunitats i condicions de treball en ambdós sexes.
  • Compliment dels requisits legals i especificacions aplicables a la nostra activitat, tant des de un punt de vista de Qualitat, com de Medi Ambient, Prevenció de Riscos Laborals i Igualtat.
  • Millora contínua del Sistema de Gestió de la Qualitat, de la Prevenció de la contaminació mediambiental durant la realització dels serveis i en la Política d’Igualtat, considerant la competència i la formació continuada del treballador com una via imprescindible per assolir aquest objectiu.

La direcció de Industrial Lab. R. Reig assegura que la Política de Qualitat, Medi Ambient i Igualtat està implantada, actualitzada i a l’abast de tot el personal i proveïdors.

Dra. Roser Reig Rius

Directora Laboratori 

Principis i valors

La missió del laboratori és fomentar la col·laboració amb els clients, l’adaptació a les noves necessitats i exigències de les empreses i l’actualització constant dels nostres serveis i competències.

Compromis

Estem compromesos amb la idea d’oferir un servei de qualitat integral. El nostre equip humà treballa per generar valors favorables tant per al progrés de la societat com pel futur de l’empresa.

Clients

Els clients són el nostre principal valor, per això l’atenció que se’ls dona és impecable, afavorint una relació més sensible als valors humans que als mercantils.

Motivació

Ens motiva el reconeixement tan individual com col·lectiu de la feina ben feta. La qualitat final és la suma de les tecnologies emprades i l'alta qualificació del nostre personal.

Medi Ambient

Manifestem el nostre compromís en la protecció del medi ambient i treballem perquè les nostres activitats siguin coherents amb aquest compromís.

Clients que confien en nosaltes

Més de 35 anys d’experiència ens avalen, i aquests són alguns dels clients que confien en els nostres serveis:

Administracions públiques i empreses de serveis

Alimentació i restauració

Altres empreses

Grifoll Print Promotions

https://grifoll.com/

Centres esportius

Club Tennis Sabadell

https://cts.cat/

Cosmètics i higiene

Empreses Tecnològiques​

Escoles i residències

Centre d'Estudis Grup Ramar

https://www.grupramar.com/

Hostal Residència Sans

https://www.hostalsans.com/

Laboratori certificat per:
Cistella de la compra