Control i Validació d'ambients controlats

Les instal·lacions hospitalàries són equipaments amb un disseny, instal·lació, operativitat i manteniment amb unes repercussions molt importants per la salut i confort dels usuaris d'aquest tipus de centre. Un 10% dels pacients ingressats en un hospital desenvoluparà una malaltia que prèviament no tenia al seu ingrés i, per tant, associada a la seva estada.
Els paràmetres que s'han de tenir en compte en la validació i qualificació d'una sala amb ambient controlat són tant microbiològics com fisicoquímics i en funció del ús a què estigui destinada rebrà una qualificació o una altra amb unes exigències ambientals concretes.

Industrial Lab R.Reig ha obtingut aquest passat any 2021 la certificació segons UNE-EN ISO/IEC 17025:2017 en la presa de mostres puntuals pel recompte de microorganismes aerobis a 22ºC i de fongs a 25ºC en placa d'impacte i en placa de contacte.

Us oferim

  • Presa de mostres microbiològiques ambientals acreditades segons UNE-EN ISO IEC 17025/2017.
  • Avaluació i higienització de sistemes de climatització.
  • Determinació CO2, CO, temperatura, humitat relativa, partícules i ozó.
  • Avaluació microbiològica d’àrees crítiques en centres sanitaris.

Avantatges

Termini d'entrega de resultats analítics reduïts
Presa de mostres acreditada, realitzada per personal qualificat
Envasos i material adaptats per la correcta presa de mostres i la seva adequada conservació
Resultats analítics en format web disponibles en el mateix moment de la seva validació
Alerta immediata en cas de resultats no conformes
Assessorament i entrega d'informes finals en els òrgans administratius
Cistella de la compra