Validació microbiològica/vírica d'equips d'aire i aigua

Industrial Lab R.Reig ha desenvolupat una metodologia certificada per ENAC i basada en la UNE-EN 14476:2014+A2:2020 per verificar i certificar l’eficàcia antibacteriana, antifúngica i antivírica dels sistemes de ventilació i equips de purificació de l’aire ambiental. Aquesta metodologia l’apliquem tant en equips purificadors d’aire, com en equips purificadors d’aigua en els següents àmbits: 

  • Anàlisis microbiològics ambientals: presa de mostres pel recompte de microorganismes aerobis a 22ºC i de fongs a 25ºC en plaques d’impacte i en plaques de contacte. Industrial Lab R.Reig ha obtingut aquest passat any 2021 la certificació segons UNE-EN ISO/IEC 17025:2017 en aquest àmbit.
  • Assaigs antivirucides.
  • Anàlisis paràmetres ambientals: Determinació de CO2, CO, humitat relativa, temperatura, recompte de partícules i ozó.

Avantatges

Cistella de la compra