Control de manipuladors d'aliments

Un manipulador d'aliments és tota aquella persona que té contacte directe amb els aliments, tant en l'àmbit laboral com el domèstic, durant les les seves diferents fases: elaboració, preparació, envasat, fabricació, transformació, servei, emmagatzematge, venta, transport, distribució i subministrament. Tot i així, només en l'àmbit laboral és necessari tenir una formació que garanteixi conèixer els processos de seguretat alimentària necessaris per mantenir els aliments saludables.

L'avaluació dels manipuladors d'aliments és un factor molt important dins de la producció d'aliments. Per garantir la seguretat alimentària és necessari dur un control microbiològic del personal que manipula aliments i evitar així la contaminació per manipulació.

Us oferim

  • Control higiènic-sanitari de manipuladors
  • Elaboració, implantació i seguiment de APPCC
  • Avaluació de l’estat d’higienització

Dissenyem plans de seguiments de l’avaluació d’higiene i la implementació de possibles mesures correctores. En cas de contaminació, s’analitzen les causes, s’estudia la traçabilitat, el manipulador, la manipulació i l’estat de les superfícies de treball per millorar la qualitat higiènica i sanitària dels mateixos.

Avantatges

Termini d'entrega de resultats analítics reduïts.
Presa de mostres acreditada, realitzada per personal qualificat
Envasos i material adaptats per la correcta presa de mostres i la seva adequada conservació
Resultats analítics en format web disponibles en el mateix moment de la seva validació
Alerta immediata en cas de resultats no conformes.
Assessorament i entrega d'informes finals en els òrgans administratius
Cistella de la compra