Control de Legionel·la

La legionel·losi és una malaltia causada pel bacteri Legionella pneumophila que es pot presentar de manera esporàdica o en forma de brots afectant a grups de persones del mateix entorn. Aquest bacteri pot colonitzar els sistemes d'aigua calenta i freda dels edificis o altres instal·lacions que necessiten aigua per funcionar, com les torres de refrigeració, jacuzzis, fonts ornamentals, etc. La importància sanitària dels brots de legionel·losi en fa necessari controlar la presència d'aquesta bactèria, per aquest motiu els criteris higiènic-sanitaris per la prevenció i control de legionel·losis exigeixen uns autocontrols mínims obligatoris en qualsevol instal·lació de risc que produeixi aerosols com poden ser, per exemple:

 • Torres de refrigeració i condensadors evaporatius.
 • Sistemes d’aigua sanitària calenta i freda.
 • Sistemes d’aigua climatitzada amb agitació constant (piscines, jacuzzis, spas, banyeres d’hidromassatge, etc)
 • Centrals humidificadores.
 • Fonts ornamentals.
 • Sistemes de reg per aspersió.

Us oferim

 • Presa de mostra a les instal·lacions per part de tècnics qualificats.
 • Detecció, identificació i recompte de Legionel·la spp segons ISO 11731/2017.
 • Detecció, identificació i recompte de Legionel·la pneumophila segons ISO 11731/2017.
 • Recompte de microorganismes aerobis totals. Enumeració de microorganismes cultivables en un medi de cultiu d’agar nutritiu segons UNE-EN ISO 6222:1999.
 • Neteja i desinfecció de sistemes d’aigua calenta sanitària i d’aigua freda.
 • Assessorament en inspeccions i cobertura legal.

Avantatges

Termini d'entrega de resultats analítics reduïts
Presa de mostres acreditada, realitzada per personal qualificat
Envasos i material adaptats per la correcta presa de mostres i la seva adequada conservació
Resultats analítics en format web disponibles en el mateix moment de la seva validació
Alerta immediata en cas de resultats no conformes
Assessorament i entrega d'informes finals en els òrgans administratius
Cistella de la compra