Control Ambiental Covid-19

Benvolguts clients i amics, el Laboratori Industrial Lab. R.Reig ofereix la possibilitat de servei per determinar i controlar el virus SARS-COVID-19 en superfícies i aliments. 

Mitjançant la tècnica PCR es pot determinar la presència o absència d’aquest virus. 

El sistema consisteix en un kit VIRSeek SARS-Cov-2 Screen apte per la detecció de coronavirus en mostres de superfícies i aliments. En cas de resultat positiu, és necessàri realitzar una confirmació amb VIRSeek SARS-Cov-2 Ident per verificar la viabilitat del virus. 

El laboratori vol garantir el control higienicosanitari que es realitza als vostres centres. Per això, hem creat un distintiu adhesiu de qualitat per garantir el control ambiental que es dur a terme en les seves instal·lacions. Aquest segell de qualitat ambiental pretén inspirar seguretat, confiança i tranquil·litat als usuaris i treballadors. 

 

Desitgem que aquesta proposta us sigui d’interès utilitat. Quedem a disposició per qualsevol proposta o ampliació d’informació. 

Equip Industrial Lab. R. Reig

Cistella de la compra