Comptador de Petjada Hídrica

Sabies que la petjada hídrica mitjana al món occidental se sitúa al voltant dels 5.400 litres per persona i dia? Això equival al consum d’una piscina olímpica per any. 

A través de l’aplicació “el comptador de la petjada hídrica” podreu visualitzar quanta aigua gasteu en els hàbits d’higiene personal i també en els vostres hàbits alimentàris. Les dades són orientatives ja que el consum pot variar entre uns països i uns altres en funció de la disponibilitat d’aigua i la resta de costos associats a la producció dels aliments i altres béns i serveis (roba, aparells, electrònics, electrodomèstics, transport, energía, etc) que fem servir cada dia.

El comptador de la petjada hídrica vol convidar a la reflexió sobre els nostres hàbits de consum i el seu impacte sobre els recursos naturals; així mateix vol promoure l’acció cap a uns hàbits cada vegada més sostenibles. 

Cistella de la compra