Tests Covid

Des de Industrial Lab R.Reig oferim la possibilitat de determinar i controlar el virus SARS-CoV-2 causant de la malaltia Covid-19.

Posem a disposició de la vostra empresa la possiblitat de realitzar el test que més s’adeqüi a les vostres necessitats:

1. Test Ràpid d'Antigen

Dirigit a treballadors que per la seva activitat cal fer un seguiment periòdic per assegurar que no suposa cap risc per a l’empresa.
Mostra nasofaringe.
Obté un resultat ràpid en 15-30 minuts.

Cost: 38€

2. Test PCR

Dirigit a treballadors que per diferents circumstàncies (viatge, visites, treball…) requereixen d’un informe del seu estat en relació a la Covid-19.
Mostra nasofaringe.
Obté un informe de resultats en 24h-48h.

Cost: 120€

3. Test Serològic IgG + IgM

Per valorar si un treballador ha desenvolupat anticossos, tot i haver estat simptomàtic, i per tant té protecció enfront a la Covid-19.
Mostra de serum.
Obté un informe de resultats en 24h-48h.

Cost: 66€

Desitgem que aquesta proposta us sigui d’interès i utilitat. Quedem a disposició per qualsevol proposta o ampliació d’informació.
Equip Indutrial Lab R.Reig

Cistella de la compra